OSOBNÍ VIZE 2022

VEČERNÍ WORKSHOP V PRAZE
6.ledna 2022

OSOBNÍ VIZE 2022: Tvořím, tedy jsem.

ŠÁRKA NOVÁKOVÁ

Přejete si kráčet novým rokem s jasným zaměřením?
Rádi tvoříte a plníte si své sny?
Ještě nemáte zcela jasno v tom, kam zaměřit letos svou energii?

Zvu vás na prožitkový večerní workshop. Cílem je odcházet s jasnou vizí pro rok 2022, mít ji napsanou nebo výtvarně ztvárněnou. Při tvorbě vize budeme pracovat s tělem, myslí i duší. Ujasníte si své další směřování, aby váš rok byl plný RADOSTI, NAPLNĚNÍ A SMYSLU. 

Vize vytvořená na tomto workshopu nevychází pouze z mysli, z touhy či pocitu nedostatku, budeme hledat vizi, která vzejde z propojení těchto tvých částí:

TĚLO

Probudíme ho tancem, dechem a uvolníme relaxací

MYSL

Využijeme schopnost imaginace, tvořivost podpoříme koučováním

DUŠE

Spojíme se s ní skrze meditaci, zapojíme intuici a vnímání toho, co nás přesahuje

Výsledkem je vize, která se propíše do celé tvé bytosti, bude dlouhodobá a odolná vnějším změnám. Právě v turbulentně měnícím se světě kladu důraz na niternost a univerzálnost vizí, tak aby nepodléhaly vlivům proměnlivých okolností.

Vize v mém pojetí je:
– jednoduchá
– zapamatovatelná
– realizovatlená
– jen a jen tvoje
– tvým důvodem k úsměvu na tváři.

Práci s vizí se věnuji každoročně od roku 2015. S tím, jak se vyvíjím já sama a mé vědomí, se mění i můj přístup k tomu, čemu říkám VIZE. Za VIZI považuji určitý vnitřní stav bytí, vibraci, kvalitu, nebo přesvědčení, které je pro můj život užitečné. Zde jsou příklady vizí:

„Na všechno mám dost času.“
„Život se mi ideálně skládá.“
„Vstupuji do své pravé velikosti.“
„Jsem sama pro sebe prioritou.“
„Udržuji nadhled a následuji zářící srdce.“

ČEMU VĚŘÍM JÁ?

Zjistěte, zda s vámi tyto věty rezonují. Pokud ano, nejspíš váš můj workshop bude bavit a inspirovat:

„Kým jsme, se ukáže v našem konání.“
Každý jsme jedinečný, máme své talenty a výjimečné schopnosti, a něco zase zatím neznáme, nebo jsme se ještě nenaučili. Každý můžeme aktivně tvořit svůj den, týden, měsíc, rok i život. Máme obrovskou schopnost spolu-vytvářet realitu: myšlenkou, slovem, činem. Kam jde pozornost, tam jde energie. Kým jsme, se ukáže v našem konání.

„Jak nahoře, tak i dole.“
Někdy jsme aktivní, iniciujeme a tvoříme. Jindy čekáme, přijímáme a odevzdáváme se. Jsme-li bdělí, citliví a otevření, můžeme být samému Životu spoluhráčem, umíme mu naslouchat a nechat ho konat, stejně tak jako dokážeme tvořit, zahajovat projekty a směřovat energii ke svým osobním záměrům.

„Netlač řeku, teče sama.“
Život není problém k řešení, život je mystérium k žití. Má svůj vlastní řád a nikdy nikdo nevíme, co nám přinese další den. Jsou situace, které je třeba s pokorou přijmout. Tím říkáme životu ANO takovému, jaký skutečně je. Funkční vize je taková, která je postavená na subjektivních hodnotách a kvalitách, nikoli na materiálních přáních nebo ovlivňování okolností. Taková, která respektuje proud Života a toho, co nás přesahuje a zároveň rozvíjí a podporuje naše individuální hodnoty.

JE TO PRO TEBE?

Zvu tě do společenství lidí, jež pojí chuť žít naplno, převzít zodpovědnost a tvořit aktivně svůj život. Toto setkání tě přiměje zastavit se, rekapitulovat svá rozhodnutí, své akce, úspěchy i neúspěchy. Díky vlastním uvědoměním a zpětné vazbě skupiny sám objevuješ, kam vedou tvé další kroky.

Mé workshopy jsou vedeny koučovacím způsobem. Nedávají ti návody ani znalosti z tvého oboru, nejsou vzdělávací ve smyslu předávání know-how, ani ti nepřinesou jasné návody co máš jak dělat. Jejich záměrem je vést tě k uvědoměním o sobě sama, pomoci ti spojit se s vlastními zdroji, abys svou cestu našel sám.

Tato práce je pro tebe vhodná, pokud chápeš, že realizace tvých snů je na tobě, stejně tak i zodpovědnost za tvůj úspěch. Uvnitř sebe máš energii tvůrce, a tu můžeš hýčkat, podpořit, probudit. Být tvůrcem je radostné, a někdy nám dá zabrat, a proto je tady pro tebe podpora a vedení.

JDETE DO TOHO?

Zvu vás na VEČERNÍ workshop.

VŠICHNI JSTE VÍTÁNI, BEZ OHLEDU NA RASU, NÁBOŽENSTVÍ ČI JINÁ PŘESVĚDČENÍ.

KDY: ve čtvrtek 6. ledna 2022  

KDE: K dolům 1973/38, Praha – Modřany (Mapa)

ZAČÍNÁME: 17:30, KONČÍME: cca 21:30 

STOJÍ TO: 500 Kč

JAK SVOU VIZI DÁLE REALIZOVAT?

Vizí to nekončí, vizí to začíná! Pro skupinu deseti nadšených a odvážných tvůrců nabízím celoroční podpůrnou skupinu BÁJEČNÝ ROK 2022. Sejdeme se několikrát za rok, abychom se věnovali své vizi, rekapitulovali dosavadní úspěchy a hledali nové cesty k její realizaci v denním životě.

PROŽIJ BÁJEČNÝ ROK 2022

STÁHNI SI KOUČOVACÍ OTÁZKY A ZAČNI TVOŘIT ROK SVÝCH SNŮ!

KONTAKT

Ing. Šárka Nováková
Březová 92
267 27 Halouny
IČO: 8662 2951

Email: info@sarkanovakova.com
Telefon: 777 246 812

NAPIŠTE MI