OSOBNÍ VIZE 2022

CELODENNÍ WORKSHOP V JURTĚ
30.ledna 2022

OSOBNÍ VIZE 2022: Tvořím, tedy jsem.

ŠÁRKA NOVÁKOVÁ

Přejete si kráčet novým rokem s jasným zaměřením?
Rádi tvoříte a plníte si své sny?
Ještě nemáte zcela jasno v tom, kam zaměřit letos svou energii?

Zvu vás na prožitkový večerní workshop. Cílem je odcházet s jasnou vizí pro rok 2022, mít ji napsanou nebo výtvarně ztvárněnou. Při tvorbě vize budeme pracovat s tělem, myslí i duší. Ujasníte si své další směřování, aby váš rok byl plný RADOSTI, NAPLNĚNÍ A SMYSLU. 

UŽ JSTE NĚKDY BYLI V JURTĚ?

Pokud ano, tak víte, že magie tohoto čistého, kulatého, dřevěného prostoru pracuje částečně za vás.
Když se postavíte do středu, nohama cítíte kontakt se zemí pod vámi, a skrze kulaté okno nad hlavou jste propojeni s oblaky. Neznám lepší prostor, kde hledat svou vizi, než je právě jurta. Zprostředkuje vám propojení se sebou samým, stejně tak jako s tím, co vás přesahuje. Pokud jste v jurtě ještě nebyli, při tvorbě své vize si můžete zamilovat tento kouzelný prostor. Jurta stojí u nás v Halounech na zahradě, a 2. ledna 2022 ráno pro vás bude v kamnech praskat oheň.
Z Prahy jste tu autem za 35 minut, nebo vás vyzvedneme na nádraží Řevnice.

Vize vytvořená na tomto workshopu nevychází pouze z mysli, z touhy či pocitu nedostatku, budeme hledat vizi, která vzejde z propojení těchto tvých částí:

TĚLO

Probudíme ho tancem, dechem a uvolníme relaxací

MYSL

Využijeme schopnost imaginace, tvořivost podpoříme koučováním

DUŠE

Spojíme se s ní skrze meditaci, zapojíme intuici a vnímání toho, co nás přesahuje

Výsledkem je vize, která se propíše do celé tvé bytosti, bude dlouhodobá a odolná vnějším změnám. Právě v turbulentně měnícím se světě kladu důraz na niternost a univerzálnost vizí, tak aby nepodléhaly vlivům proměnlivých okolností.

Vize v mém pojetí je:
– jednoduchá
– zapamatovatelná
– realizovatlená
– jen a jen tvoje
– tvým důvodem k úsměvu na tváři.

Práci s vizí se věnuji každoročně od roku 2015. S tím, jak se vyvíjím já sama a mé vědomí, se mění i můj přístup k tomu, čemu říkám VIZE. Za VIZI považuji určitý vnitřní stav bytí, vibraci, kvalitu, nebo přesvědčení, které je pro můj život užitečné. Zde jsou příklady vizí:

„Na všechno mám dost času.“
„Život se mi ideálně skládá.“
„Vstupuji do své pravé velikosti.“
„Jsem sama pro sebe prioritou.“
„Udržuji nadhled a následuji zářící srdce.“

ČEMU VĚŘÍM JÁ?

Zjistěte, zda s vámi tyto věty rezonují. Pokud ano, nejspíš váš můj workshop bude bavit a inspirovat:

„Kým jsme, se ukáže v našem konání.“
Každý jsme jedinečný, máme své talenty a výjimečné schopnosti, a něco zase zatím neznáme, nebo jsme se ještě nenaučili. Každý můžeme aktivně tvořit svůj den, týden, měsíc, rok i život. Máme obrovskou schopnost spolu-vytvářet realitu: myšlenkou, slovem, činem. Kam jde pozornost, tam jde energie. Kým jsme, se ukáže v našem konání.

„Jak nahoře, tak i dole.“
Někdy jsme aktivní, iniciujeme a tvoříme. Jindy čekáme, přijímáme a odevzdáváme se. Jsme-li bdělí, citliví a otevření, můžeme být samému Životu spoluhráčem, umíme mu naslouchat a nechat ho konat, stejně tak jako dokážeme tvořit, zahajovat projekty a směřovat energii ke svým osobním záměrům.

„Netlač řeku, teče sama.“
Život není problém k řešení, život je mystérium k žití. Má svůj vlastní řád a nikdy nikdo nevíme, co nám přinese další den. Jsou situace, které je třeba s pokorou přijmout. Tím říkáme životu ANO takovému, jaký skutečně je. Funkční vize je taková, která je postavená na subjektivních hodnotách a kvalitách, nikoli na materiálních přáních nebo ovlivňování okolností. Taková, která respektuje proud Života a toho, co nás přesahuje a zároveň rozvíjí a podporuje naše individuální hodnoty.

JE TO PRO TEBE?

Zvu tě do společenství lidí, jež pojí chuť žít naplno, převzít zodpovědnost a tvořit aktivně svůj život. Toto setkání tě přiměje zastavit se, rekapitulovat svá rozhodnutí, své akce, úspěchy i neúspěchy. Díky vlastním uvědoměním a zpětné vazbě skupiny sám objevuješ, kam vedou tvé další kroky.

Mé workshopy jsou vedeny koučovacím způsobem. Nedávají ti návody ani znalosti z tvého oboru, nejsou vzdělávací ve smyslu předávání know-how, ani ti nepřinesou jasné návody co máš jak dělat. Jejich záměrem je vést tě k uvědoměním o sobě sama, pomoci ti spojit se s vlastními zdroji, abys svou cestu našel sám.

Tato práce je pro tebe vhodná, pokud chápeš, že realizace tvých snů je na tobě, stejně tak i zodpovědnost za tvůj úspěch. Uvnitř sebe máš energii tvůrce, a tu můžeš hýčkat, podpořit, probudit. Být tvůrcem je radostné, a někdy nám dá zabrat, a proto je tady pro tebe podpora a vedení.

JDETE DO TOHO?

VŠICHNI JSTE VÍTÁNI, BEZ OHLEDU NA RASU, NÁBOŽENSTVÍ ČI JINÁ PŘESVĚDČENÍ.

KDY: neděle 30. ledna 2022  

STOJÍ TO: 1.200 Kč

ZAČÍNÁME: 9:30, KONČÍME: cca 18:30 

KDE: Jurta v Halounech, Březová 92, Halouny (vlak: Řevnice, 35 min z Prahy, odtud můžeme vyzvednout)
(Podívej se do mapy)

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI VIZE?

„Workshop Osobní vize 2022 jsem začátkem letošního roku potřebovala jako sůl a jsem moc ráda, že jsem do toho šla! Šárka nás svým energickým, akčním a přesto laskavým a moudrým způsobem provedla řadou technik a rituálů zaměřených na reflexi darů a výzev uplynulého roku, na očištění se od zátěží, které už není třeba dále nést a zejména na postupnou krystalizaci jasné vize pro nový rok, shrnuté do jedné „nabité“ a lehce zapamatovatelné věty. Děkuji za tuto možnost a za velkou podporu, kterou jsem vnímala od Šárky i celé skupiny.“
-Míša-

„Byla to celodenní jízda plná tance, osobní reflexe a sdílení
s ostatními. Šárka byla po celou dobu velmi vnímavou průvodkyní a postupnými kroky mě dovedla k vytvoření vize pro následující rok. Moc díky za to!“
-Petra-

„Byl to úžasně strávený čas, na krásném místě a se zkušenou a laskavou lektorkou.“ 
-Klára-

JAK SVOU VIZI DÁLE REALIZOVAT?

Vizí to nekončí, vizí to začíná! Pro skupinu deseti nadšených a odvážných tvůrců nabízím celoroční podpůrnou skupinu BÁJEČNÝ ROK 2022. Sejdeme se několikrát za rok, abychom se věnovali své vizi, rekapitulovali dosavadní úspěchy a hledali nové cesty k její realizaci v denním životě.

PROŽIJ BÁJEČNÝ ROK 2022

STÁHNI SI KOUČOVACÍ OTÁZKY A ZAČNI TVOŘIT ROK SVÝCH SNŮ!

KONTAKT

Ing. Šárka Nováková
Březová 92
267 27 Halouny
IČO: 8662 2951

Email: info@sarkanovakova.com
Telefon: 777 246 812

NAPIŠTE MI